Petra

Práce s dětmi, jejich rozvíjení, zvědavost, smích, to je to, co mě posouvá dále. Už při studiu pedagogické fakulty jsem navázala spolupráci s Newman school a rozšířila své znalosti a dovednosti o licenční kurz základního lyžování, in-line bruslení a zdravotníka zotavovacích akcí. Mám ráda, když je vše v pořádku a držím se hesla „Bojuj za to, čemu věříš!“.