BRUSLENÍ
ZA ŠKOLOU

Jarní kurz Bruslení za školou pro děti z mateřských a základních škol. Ucelený kurz výuky in-line bruslí je určen pro děti z mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol. Cílem kurzu je zábavnou formou děti naučit bruslařské dovednosti (jízda vpřed, zastavení, otočení, aj.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek) na hřišti v blízkosti vaší školy. Kurz je uzpůsoben dovednostem malých bruslařů a je vhodný pro začátečníky i pokročilé bruslaře.

MÍSTO

Vaše MŠ /ZŠ nebo v její blízkosti na vhodném povrchu

VĚK

od 4 let

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kurz je sestaven z 4-5 lekcí s délkou 90 min rozdělených do 4-5 týdnů. Den a čas kurzu bude upřesněn po konzultaci s vedením MŠ/ZŠ. Výuku vedou zkušení instruktoři s licencí instruktor in-line bruslení, na hřišti či vhodné ploše nedaleko Vaší MŠ/ZŠ. Každý instruktor má na starosti skupinku 3-6 dětí stejných nebo podobných bruslařských dovedností. Hlavní náplní kurzu je: jízda vpřed, zastavení, jízda pozadu, zatáčení, bezpečná technika pádu. Výuku vždy půlí přestávka na svačinu. Poslední lekce je zakončena olympiádou.
Skupinová výuky je hravý a efektivní způsob osvojení si požadovaných dovedností. Děti spolupracují v kolektivu a vytváří si zdravé sociální interakce. Výuka je obohacena o řadu didaktických pomůcek, her, cvičení a pomocných sportů.

Po vybrání oblasti ve které se koná kurzu, následně budete odkázaní na výběr konkrétní MŠ/ZŠ